Berjalan Bersama Tuhan 223 – SIAPAKAH YANG BERBAHAGIA? | Ev. Yoseph Kandano