Berjalan Bersama Tuhan 234 – JANGAN PECAH, TETAPI TETAPLAH BERSATU | Ev. Yoseph Kandano