Tuhan memulihkan Ayub

Tuhan memulihkan Ayub Pdt. Em. Kukuh S. Nats: Ayub 42:10,12“Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabatnya dan Tuhan memberikan kepada Ayub dua kali lipat dari segala […]

Pembelaan Atas Dakwaan

Pembelaan Atas Dakwaan Pdt. Anggung Ah, sekiranya ada yang mendengarkan aku! – Inilah tanda tanganku! Hendaklah Yang Mahakuasa menjawab aku! – Sekiranya ada surat tuduhan yang ditulis lawanku! Sungguh, surat […]

Aku Akan Timbul Seperti Emas

“Aku Akan Timbul Seperti Emas” Ayub 23:10-12 Ev. Ng Ellen Maleaki 10) Karena Ia tahu jalan hidupku; seandainya Ia menguji aku, aku akan timbul seperti emas.11) Kakiku tetap mengikuti jejak-Nya, […]

Merasa Paling

Merasa PalingAyub 11-15; Ayub 12:12-23 Ev. Ronny Budiman “Anak kecil ngerti apa!?”, demikianlah salah satu ucapan yang sering terlontar dari kita para orangtua, atau kita yang merasa diri secara usia […]

TERPUJILAH NAMA TUHAN

TERPUJILAH NAMA TUHAN Ev. Lydia H.M Ayub 1:21b : “TUHAN yang memberi, TUHAN yang mengambil, terpujilah nama TUHAN!” Kapankah kita mengucapkan pujian kepada Tuhan? Ketika doa dijawab, saat sehat, masalah […]

BERANI MESKI BERESIKO

BERANI MESKI BERESIKO Ev. Alex K “Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku; janganlah makan dan janganlah minum tiga hari lamanya, baik waktu malam, […]

Pasti ada penghalang

Pasti ada penghalangNehemia 6:14 Ya Allahku, ingatlah bagaimana Tobia dan Sanbalat masing-masing telah bertindak! Pun tindakan nabiah Noaja dan nabi-nabi yang lain yang mau menakut-nakutkan aku. Ev. Yoseph K Selangkah […]

TANGAN TUHAN YANG MELINDUNGI

TANGAN TUHAN YANG MELINDUNGIEzra 7:27-28b Ev. Ferdi L Pada bagian akhir pasal 7 Ezra memuji Tuhan, karena kasih setia Tuhan telah menyertai dia dan orang-orang buangan yang berada di Babel […]

BERPALING DAN HIDUP BENAR DIHADAPAN TUHAN

BERPALING DAN HIDUP BENAR DIHADAPAN TUHAN(2 Taw. 34:2) Ev. Jean M Yosia adalah seorang penerus kerajaan Yehuda yang dipakai Tuhan untuk melakukan reformasi besar di tengah-tengah keadaan yang sebenarnya tidak […]

Kesuksesan yang Menjerumuskan

Kesuksesan yang Menjerumuskan(2 Tawarikh 26:3-5, 16-19) Ev. Daniel Yudha “Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada TUHAN..” – 2 […]